زمان گسترده در زبان ترکی استانبولی ( آموزش به زبان ساده)

زمان گسترده در زبان ترکی استانبولی ( آموزش به زبان ساده)

زمان گسترده در زبان ترکی استانبولی ( آموزش به زبان ساده)

زمان گسترده در زبان ترکی استانبولی در این مقاله به معرفی زمان گسترده (geniş zaman)…

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;